Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

Research & Library

การค้ำประกัน เขียนโดย - คุณกฤช ชูพุทธกาล บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 021717617 โดยปกติทั่วไปแล้ว การที่ท่านจะเอาตัวเองเข้าผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญาของลูกหนี้ ท่านย่อมต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน เพราะหากหนี้นั้นถึงกำหนดชำระ แล้วลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้…
ความผิดเกี่ยวกับการมีและการพกพาอาวุธปืน เขียนโดย คุณนภัส มงคลภัทรสุข บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-1717617 ความผิดเกี่ยวกับการมีและการพกพาอาวุธปืน การที่บุคคลจะมีหรือครอบครองอาวุธปืนนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน ซึ่งบางท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อขออนุญาตมีอาวุธปืนแล้วก็น่าที่จะพกพาหรือนำไปใช้ได้แล้ว แต่ตามกฎหมายนั้น หากบุคคลที่มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายต้องการที่จะพกพาอาวุธปืนนั้นไปในที่ต่างๆก็จะต้องได้รับการอนุญาตในการพาอาวุธปืนด้วยอีกส่วนหนึ่งจึงจะชอบด้วยกฎหมาย…
เขียนโดย คุณสุภาวิณี เชี่ยวชาญ บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-1717617 ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มีราคาแพง ซึ่งถ้าหากที่ดินนั้นตั้งอยู่ในทำเลที่ดีด้วยแล้ว ราคาซื้อขายที่ดินย่อมมีราคาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่ที่สิ่งสำคัญกว่าราคาที่ดิน ก็คือ “สิทธิในที่ดิน” ซึ่งสิทธิในที่ดินนี้เองที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้ที่ถือครองที่ดินผืนนั้นๆ…
เขียนโดย คุณสุภาวิณี เชี่ยวชาญ บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-1717617 “อายุความ” คือ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ ซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าจะต้องเรียกร้องเอาภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น…
การประกันตัวผู้ต้องหา( ชั้นพนักงานสอบสวน ) เขียนโดย คุณกฤช ชูพุทธกาล บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-17176 การขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนนั้นสามารถใช้เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการขอประกันตัวก็ได้…
เขียนโดย คุณสุภาวิณี เชี่ยวชาญ บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-1717617 เหตุหย่าตามกฎหมายไทยมีมาแต่สมัยโบราณ ตามกฎมายลักษณะผัวเมียบทที่ 67 "เมื่อสามีภริยามิชอบเนื้อพึงใจกัน จะหย่ากันไซ้รตามน้ำใจเขา เหตุว่าเขาทั้งสองสิ้นบุญกันแล้ว จะจำใจให้อยู่ด้วยกันนั้นมิได้" …
StartPrev1234NextEnd
Page 1 of 4

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520