Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

กู้ยืมเงินต้องทำสัญญาเป็นหนังสือหรือไม่

การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน

กู้ยืมเงินโดยไม่ทำสัญญาเป็นหนังสือ การกู้ยืมเงินสมบูรณ์ไหม ฟ้องบังคับได้หรือไม่

บทความโดย ทนายมนตรี สมสาย – บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Tel: 02 1717617, 091 569 5655, Line ID: eltcorp)        

ในยุคข้าวยากหมากแพง ต่างคนต่างต้องดินรนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบัน บางคนทำงานเป็นประจำบ้าง งานโรงงานบ้าง รับจ้างบ้าง  หรือบางคนประกอบธุรกิจ  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ๆของทุกคน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ ในการดำรงชีพ เลี้ยงครอบครัวต่อไป หากการใช้เงินอย่างมีขอบเขตหรือรู้จักประมาณตัวว่ารายได้เท่าไหร่ ควรใช้เท่าไหร่ ผู้เขียนเชื่อว่าปัญหาการกู้ยืมเงิน การผิดนัดชำระเงิน การถูกทวงถาม หรือการถูกฟ้องคดีต่อศาลจนถูกบังคับคดีในที่สุด คงไม่เกิดเป็นอย่างแน่แท้ เพราะฉะนั้นวันนี้ ผู้เขียนจึงอยากขออนุญาตเอาความรู้ทางกฎหมายอันเกี่ยวแก่การกู้ยืม มาเป็นวิทยาทานแก่ผู้อ่าน เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเข้าใจผิดกันมานาน

            การกู้ยืมเงิน อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  “มาตรา 653 ซึ่งบัญญัติว่าการกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ แต่ปัญหาที่เกิดปรากฏว่าชาวบ้านกู้ยืมกันโดยส่วนใหญ่อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเท่านั้น ให้ยืมเงินโดยการส่งมอบเงินหรือมีการโอนเงินให้แก่กัน โดยไม่ทำหลักฐานอะไรไว้ หรือบางกรณี มีการส่งมอบเอกสารสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน (น.ส.4) หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นผู้ยึดถือไว้ โดยเข้าใจไปเองว่า นี้ละคือหลักฐาน นี้ละคือการจำนอง ความเข้าใจนี้ผู้เขียนต้องพูดว่าเป็นความเข้าใจผิดไปอย่างมากเลยทีเดียว เพราะการทำเช่นนี้ ถือได้ว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นลายมือชื่อของผู้กู้หรือเรียกว่าผู้ที่ต้องรับผิดไว้เป็นสำคัญ ตามหลักของกฎหมายดังที่ผู้เขียนได้อ้างถึงแต่อย่างใด ดังนั้นการกระทำเช่นว่า หากปรากฏว่าในอนาคต ผู้ที่กู้ยืมเงินผิดสัญญาไม่ชำระเงินตามที่เคยรับปากเมื่อครั้งที่ขอกู้ ท่านในฐานนะผู้ให้กู้ก็จะไม่สามารถดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายได้เลย

 

            ดังนั้นการกู้ยืมเงินกัน กฎหมายท่านบอกว่า ต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้หรือที่เรียกกันว่าผู้รับผิดนะครับ หลายท่านถามแล้วต้องอย่างไร การที่ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้นจริงๆแล้วมิได้ต้องทำเป็นสัญญาที่ซับซ้อนเลย แม้แต่เพียงมีกระดาษ 1 แผ่น ที่สามารถเขียนพอได้ใจความว่าใครยืมเงินไปจากเรา จำนวนเท่าใด วันที่เท่าไร และให้มีการลงลายมือชื่อผู้กู้หรือผู้รับผิดเอาไว้นะคะ อันนี้เป็นเนื้อหาหลักๆที่ต้องมีเพื่อให้สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ หากแต่ว่าเราต้องการเพิ่มเงื่อนไขอย่างอื่นเช่น กำหนดชำระเงินคืน ดอกเบี้ย ก็สามารถจะกำหนดเข้าไปได้ตามหลักเสรีภาพทางแพ่งที่เราสามารถจะกำหนดเงื่อนไขระหว่างคู่สัญญาได้ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบและศีลธรรมอันดีของประชาชน พอเขียนมาถึงตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่า โดยหลักกฎหมายแล้วการกู้ยืมเงินกฎหมายมิได้บังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือหรือสัญญา เพียงแต่ว่าหากไม่ทำหลักฐานเป็นหนังสือจะมีปัญหาว่าจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ แต่ถึงแม้ไม่ทำเป็นหนังสือการกู้ยืมเงินดังกล่าวก็เป็นนิติกรรมที่สมบูรณ์แล้วตราบใดที่ผู้ให้กู้ยืมและผู้กู้ยืมมีความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด และการกู้ยืมไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ 

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520