Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

 • Message from President...
  Welcome to Enlighten Corporation Co.,Ltd. I am very pleased to welcome you to our new Website. Th
 • Corporate Profile
  Background Enlighten Corporation Co.,Ltd. was established in 2000. Dr.Thun Sakulthun, the CEO &am
 • Team & Core...
  Our Team Enlighten Corporation Co.,Ltd has strong, experience, knowledgeable and intellect team.
 • Business Alliances
  Enlighten Corporation Co.,Ltd has been working closely with our partners both locally and regional
 • Corporate Social Responsibility...
  Our Corporate Social Responsibilities (CSR) Initiatives What is CSR? Corporate Social Responsibi
 • 7 Reasons to...
  Top 7 Reasons to Choose Enlighten Corp Law Firm Reason # 1:  High Success Our great service to c

เปิดรับสมัครทนายความ 2 ตำแหน่ง / เสมียนทนาย 1 ตำแหน่ง

บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งเพื่อมาร่วมทีมงานตามรายละเอียดต่อไปนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ โทร. 021717617

1.       ทนายความ                 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 ปี – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 4 ปี หรือ มีประสบการณ์ในการว่าความโดยเป็นทนายหลักของคดีมาไม่น้อยกว่า 20 คดี
 • จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองกระทรวงศึกษาธิการ กรณีจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบใบอนุญาตว่าความ – มีใบอนุญาตว่าความเรียบร้อยแล้ว
 • ผ่านการสอบเนติบัณฑิตฯจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปทำคดีได้ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
 • มีความกระตือรือล้นในการทำงาน และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยทั้งการพูด อ่าน เขียนระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word
 • มีความละเอียดและรอบคอบในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความซื่อสัตย์ในการทำงาน ทั้งต่อองค์กรและลูกความ
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำงานเป็นทีม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

2.       เสมียนทนายหรือผู้ช่วยทนายความ             1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 ปี – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษาอย่างระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ในกรณีที่จบสาขานิติศาสตร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย การพูด อ่าน เขียนในระดับดีมาก
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้และทำงานกับผู้ร่วมงานอื่น
 • มีความซื่อสัตย์ในการทำงานต่อองค์กรและลูกความ
 • มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชาและลูกความ
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความรอบคอบในการทำงาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งเสมียนทนาย

 • สนับสนุนการทำงานของทีมทนายความ
 • ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทีมทนายความ
 • ช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมทนายความในการค้นคว้าจัดเตรียมข้อมูลให้ทีมทนายความ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการทำงานในคดีของทีมทนายความ เช่น การติดตามผลหมาย
 • ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานทนายความ
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆในองค์กรเพื่อช่วยเหลือการทำงานของทีมทนายความ 

 

สถานที่ทำงาน - มีตำแหน่งให้ลงปฏิบัติงานได้สองสำนักงาน - สำนักงานใหญ่ที่ลาดกระบัง และสำนักงานสีลม - ถนนสีลม

ผู้สนใจสามารถสมัครงานมาได้ที่ บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 021717617 หรือ Website: www.elt-corp.com

 

More in this category: « Careers

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520