Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

Articles

อำนาจในการปกครองบุตร บทความโดย ที่ปรึกษากฎหมายกฤช ชูพุทธกาล – บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร. 021717617, 091 569 5655, LINE…
การกู้ยืมไม่ทำสัญญาถือว่าการกู้ยืมสมบูรณ์หรือยัง หลายๆคนคงจะเคยมีข้อถกเถียงกันว่าผู้กู้ยืมยังไม่ได้ทำเอกสารสัญญากับผู้ให้กู้เลย ดังนั้นยังไม่เคยมีการกู้ยืมเกิดขึ้น หลายๆคนอาจเคยเข้าใจว่าในการกู้ยืมเงิน หรือภาษาชาวบ้านที่เรียกว่ายืมเงินนั้นต้องมีการทำสัญญากันก่อนจึงจะถือว่ามีการยืมเงินกันแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้วกฎหมายมีการวางหลักเอาไว้ชัดเจนในเรื่องของการกู้ยืมโดยมีหลักง่ายๆตามที่วางหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 650 และมาตรา 653 โดยสรุปแล้ว 1. การกู้ยืมเงินสมบูรณ์ตั้งแต่ได้มีการส่งมอบเงินให้กับผู้กู้ยืมแล้ว ดังนั้นโดยหลักแล้วแม้จะไม่มีการทำสัญญากัน การกู้ยืมเงินนั้นสมบูรณ์ตั้งแต่ผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้ผู้กู้ยืมแล้ว…
การเขียนข้อความไว้หลังเช็คที่ส่งมอบให้เจ้าหนี้และเขียนคำว่า “เพื่อชำระหนี้กู้ยืม” และลงลายมือชื่อผู้กู้ เป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่ คำถามน่าสนใจ – ถ้าผู้ยืมเงินทำการชำระเงินกู้ยืมและได้มีการเขียนข้อความไว้หลังเช็คว่า “ใช้สำหรับชำระหนี้เงินกู้ แล้วลงลายมือชื่อผู้ยืมเงิน” แล้วส่งมอบเช็คให้กับผู้ให้กู้ยืมเงิน โดยที่ผู้ให้กู้และผู้กู้มิได้มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือสำหรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวเลย มีแต่เพียงข้อความที่เขียนไว้หลังเช็คเพียงเท่านี้ จึงมีคำถามว่าถ้าเป็นเช่นนี้จะถือว่าข้อความหลังเช็คดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่ ตอบคำถาม –…
StartPrev123NextEnd
Page 3 of 3

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520